განყოფილებები

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

თამაზ ჯვარიძე

ტელეფონი: 341 22 70 19


მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: მალხაზი ივანიძე

ტელეფონი: 341 22 70 19

 


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

 

ნავიგაცია