არქიტექტურის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: მამედ მამედოვი

ტელეფონი: 341 22 44 99


სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

ზაზა ზარნაძე

ტელეფონი: 341

 

მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

 

ნავიგაცია