შპს "რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“

შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“ განკარგავს მუნიციპალურ ტრანსპორტს (ავტობუსები) 

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • შიდა საქალაქო  და საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე მგზავრთა ხარისხიანი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაყვანის უზრუნველყოფა
  • საწარმოს ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამართული ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
  • სატრანსპორტო საშუალებებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა;
  • საქალაქთაშორისო და შიდა საქალაქო მარშრუტებზე სამუშაო გრაფიკების შემუშავება და მათ შესრულებაზე კონტროლი.
    საწარმოს დაკომპლექტება კვალიფიციური კადრებით.

ამ ეტაპისთვის ქალაქში არსებულ 5 მარშრუტზე მოძრაობს 22 ერთეული ავტობუსი, სამუშაო დღეებში ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით  22, ხოლო  დასვენების დღეებში  18 ავტობუსი.

იხილეთ ვრცლადშპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში დასაქმებულთა რაოდენობა - 173

ქალი - 36

კაცი - 137


შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“-ს მიერ 2019-2020 წლებში განხორციელებული შესყიდვები

იხილეთ

შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“-ს 2020 წლის ფინანსური ანგარიში

იხილეთ

შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“-ს 2019 წლის ფინანსური ანგარიში

იხილეთ


კონტაქტი

დირექტორი: ჯურხა ბენდელიანი

მისამართი: 3700, რუსთავი, გაგარინის ქუჩა 18

ელ:ფოსტა: rustavi.avtotransporti@gmail.com