შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“ განკარგავს მუნიციპალურ ტრანსპორტს (ავტობუსები) 

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • შიდა საქალაქო  და საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე მგზავრთა ხარისხიანი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაყვანის უზრუნველყოფა
  • საწარმოს ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამართული ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
  • სატრანსპორტო საშუალებებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა;
  • საქალაქთაშორისო და შიდა საქალაქო მარშრუტებზე სამუშაო გრაფიკების შემუშავება და მათ შესრულებაზე კონტროლი.
    საწარმოს დაკომპლექტება კვალიფიციური კადრებით.

ამ ეტაპისთვის ქალაქში არსებულ 6 მარშრუტზე მოძრაობს 20 ერთეული ავტობუსი, სამუშაო დღეებში ორშაბათიდან - პარასკევის ჩათვლით  17, ხოლო  დასვენების დღეებში  12 ავტობუსი.

იხილეთ ვრცლად


 

კონტაქტი

დირექტორი: ჯურხა ბენდელიანი

მისამართი: 3700, რუსთავი, გაგარინის ქუჩა 18

ტელეფონი:  341 29 31 02

ნავიგაცია