დაბადების თარიღი:  1985 წლის 11 ივლისი


სამუშაო გამოცდილება:

2018  - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი.

2015-2017  -   ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოადგილე.

2011-2015 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილების უფროსი.

2009–2011 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ფორმირების საკითხებში.

2007–2009 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის შოთა რუსთაველის სახელობის ტერიტორიული ორგანოს წამყვანი სპეციალისტი, ბიუჯეტთან ანგარიშვალდებული პირი

განათლება:

1992-2003 - ქალაქ რუსთავის ქართული გიმნაზია.

2004-2008 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ფინანსები და საბანკო საქმე

ოჯახური მდგომარეობა:   მეუღლე და ორი შვილი.

 

 

ნავიგაცია