ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის გენდერული  თანასწორობის საბჭოს წევრების შემადგენლობა

 

ნინო ქავთარაძე            

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე;

გენდერული თანასწორობი საბჭოს თავმჯდომარე;               

ტელეფონი: 595572726

ელ.ფოსტა: n.kavtaradze@rustavi.gov.ge

 

მალხაზი კომლაძე      

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე;

გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

ტელეფონი: 551251965

ელ.ფოსტა: m.komladze@rustavi.gov.ge

 

ამირან ჯანჯღავა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე;

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივანი;          

ტელეფონი: 599093041

ელ.ფოსტა: a.janjghava@rustavi.gov.ge

 

ნანა შატბერაშვილი    

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილე;

საბჭოს წევრი;

ტელეფონი: 577211410

ელ.ფოსტა:  n.shatberashvili@rustavi.gov.ge

 

ნინო ნიკოლავა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი;

საბჭოს წევრი;

ტელეფონი: 599857793

ელ.ფოსტა: niniko26.87@mail.ru

 

ნინო ქვირია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი;

საბჭოს წევრი

ტელეფონი: 599476041

ელ.ფოსტა: khiria72@mail.ru

 

ეკატერინე ხუციშვილი

ა(ა)იპ ,,ქალაქ რუსთავის საბავშო ბაგა-ბაღების“ დირექტორი;

საბჭოს წევრი

ტელეფონი: 568891274

ელ.ფოსტა: eka.khutsishvili@rustavi.gov.ge

ნავიგაცია