მეექვსე მოწვევის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

2021 წელი

(გამოქვეყნებულია 28.10.2021)

 

ნინო ქავთარაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

დავით რეხვიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ამირან ჯანჯღავა

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

გრიგოლ ვეფხვაძე

საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

გოჩა ჯანგიძე

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ტუხაშვილი  

საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

მალხაზ კომლაძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე

გურამ ფირცხალაიშვილი

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარე

დავით მაღლაკელიძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–კონსერვატორების" თავმჯდომარე

ბონდო მამულაშვილი

ფრაქცია "ქართული ოცნება-ჯანსაღი მომავლისთვის" თავმჯდომარე

გიორგი ჯღარკავა

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

გურამ კვარაცხელია

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარის მოადგილე

რამაზ გოგობერიშვილი

საკრებულოს წევრი

ზურაბ ბერიძე

საკრებულოს წევრი

 

 

2020 წელი

(გამოქვეყნებულია 02.11.2020)

ნინო ქავთარაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

დავით რეხვიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ამირან ჯანჯღავა

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

გრიგოლ ვეფხვაძე

საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

დავით იშხნელი

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

გოჩა ჯანგიძე

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ტუხაშვილი  

საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

მალხაზ კომლაძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე

გურამ ფირცხალაიშვილი

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარე

დავით მაღლაკელიძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–კონსერვატორების" თავმჯდომარე

ბონდო მამულაშვილი

ფრაქცია "ქართული ოცნება-მწვანეების" თავმჯდომარე

გიორგი ჯღარკავა

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება" თავმჯდომარის მოადგილე

ზვიად დოლიძე

ფრაქცია "ქართული-ოცნების" თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ კვარაცხელია

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარის მოადგილე

რამაზ გოგობერიშვილი

საკრებულოს წევრი

გიორგი ჭანტურია

საკრებულოს წევრი

ზურაბ ბერიძე

საკრებულოს წევრი

კობა ჩალაძე

საკრებულოს წევრი

დავით კაპანაძე

საკრებულოს წევრი

 

 

2019 წელი

(გამოქვეყნებულია 01.11.2019)

ნინო ქავთარაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

დავით რეხვიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ამირან ჯანჯღავა

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

გრიგოლ ვეფხვაძე

საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

დავით იშხნელი

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

გოჩა ჯანგიძე

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ტუხაშვილი  

საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

მალხაზ კომლაძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე

გურამ ფირცხალაიშვილი

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარე

დავით მაღლაკელიძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–კონსერვატორების" თავმჯდომარე

ბონდო მამულაშვილი

ფრაქცია "ქართული ოცნება-მწვანეების" თავმჯდომარე

გიორგი ჯღარკავა

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება" თავმჯდომარის მოადგილე

ზვიად დოლიძე

ფრაქცია "ქართული-ოცნების" თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ კვარაცხელია

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარის მოადგილე

რამაზ გოგობერიშვილი

საკრებულოს წევრი

გიორგი ჭანტურია

საკრებულოს წევრი

ზურაბ ბერიძე

საკრებულოს წევრი

მამუკა აბულაძე

საკრებულოს წევრი

 

 

2018 წელი  

(გამოქვეყნებულია 01.11.2018)

ნინო ქავთარაძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

დავით რეხვიაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ამირან ჯანჯღავა

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

გრიგოლ ვეფხვაძე

საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

დავით იშხნელი

საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

გოჩა ჯანგიძე

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე

გიორგი ტუხაშვილი  

საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

მალხაზ კომლაძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველოს" თავმჯდომარე

გურამ ფირცხალაიშვილი

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარე

დავით მაღლაკელიძე

საკრებულოს ფრაქცია" ქართული ოცნება–კონსერვატორების" თავმჯდომარე

ბონდო მამულაშვილი

ფრაქცია "ქართული ოცნება-მწვანეების" თავმჯდომარე

გიორგი ჯღარკავა

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება" თავმჯდომარის მოადგილე

ზვიად დოლიძე

ფრაქცია "ქართული-ოცნების" თავმჯდომარის მოადგილე

გურამ კვარაცხელია

საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება–მრეწველების" თავმჯდომარის მოადგილე

რამაზ გოგობერიშვილი

საკრებულოს წევრი

გიორგი ჭანტურია

საკრებულოს წევრი

ზურაბ ბერიძე

საკრებულოს წევრი