2019 წელი

ვაკანსიის N 53860  https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/53860?active=1

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 53861 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/53861?active=1  

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი

2018 წელი

ვაკანსიის N 52270 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/52270

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი.


ვაკანსიის N 51742 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51742

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


 

ვაკანსიის N 51652 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51652

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


 

ვაკანსიის N 51651 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51651

თანამდებობისდასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების,  განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის სოციალური მომსახურების განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 51650 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51650

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 51183 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51183

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების - პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 51179 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/51179

თანამდებობისდასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 50977 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50977

თანამდებობის დასახელება: მეორე რანგი -საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე          

პოზიციის დასახელება:  ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე                                                                                                                                              

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 50357 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50357

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის არქიეტექტურის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 50356     https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50356

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა კონტროლის და მონიტორინგის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი 


 ვაკანსიის N 50355     https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50355

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


 ვაკანსიის N 50038     https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/50038

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების - მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 49890 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49890

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი დავით აღმაშენებელის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49889 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49889

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი ცამეტი ასურელი მამის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49888 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49888

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49887 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49887

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49886 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49886

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

პოზიციის დასახელება

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49885 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49885

თანამდებობის დასახელება

მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

აპარატის სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილების ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი:დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49884 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49884

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი გიორგი ჭყონდიდელი სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი


ვაკანსიის N 49641 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49641

თანამდებობის  დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 49044 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/49044

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების,  განათლების,  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 48896 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/48896

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი


ვაკანსიის N 47922 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/47922

თანამდებობის დასახელება

მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი: ღიაკონკურსი


ვაკანსიის N 47921 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/47921

თანამდებობის დასახელება

მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება

მერის წარმომადგენელი ძველი რუსთავის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში

კონკურსის ტიპი: ღიაკონკურსი


ვაკანსიის N 47319 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/47319

თანამდებობის დასახელება

პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი :ღია კონკურსი

 

 

ნავიგაცია