სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

თავმჯდომარე:

ამირან ჯანჯღავა

წევრები:

ლევანი ონიანი

ნინო ქავთარაძე

გიორგი ჯღარკავა

გურამ ლაცაბიძე


საფინანსო–საბიუჯეტო კომისია

თავმჯდომარე:

გრიგოლ ვეფხვაძე

წევრები:

ლევანი ონიანი

მალხაზი კომლაძე

გურამ ფირცხალაიშვილი

ზურაბ ბერიძე

დავით რეხვიაშვილი

კობა ლომიძე

ნანა შატბერაშვილი

 


სოციალურ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე:

დავით იშხნელი

წევრები:

ნინო ქავთარაძე

ამირან ჯანჯღავა

მალხაზი კომლაძე

გიორგი ჯღარკავა

ბონდო მამულაშვილი

რამაზ გოგობერიშვილი

გიორგი ჭანტურია

ზვიად დოლიძე

ნანა შატბერაშვილი

ალექსანდრე ბერიძე

მამუკა აბულაძე


ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

თავმჯდომარე:

გოჩა ჯანგიძე

წევრები:

ზურაბ ბერიძე

ბონდო მამულაშვილი

გურამ კვარაცხელია

კობა ჩალაძე;

დავით კაპანაძე

ალექსანდრე ბერიძე

 


სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

თავმჯდომარე:

გიორგი ტუხაშვილი

წევრები:

გურამ ფირცხალაიშვილი

გიორგი ჭანტურია

დავით რეხვიაშვილი

გურამ კვარაცხელია

დავითი მაღლაკელიძე

კობა ჩალაძე

კობა ლომიძე

დავითი კაპანაძე

გურამ ლაცაბიძე

მამუკა აბულაძე

 

 

ნავიგაცია