განცხადებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

ტელეფონი: 0(341) 25 62 02

თავმჯდომარე:

ამირან ჯანჯღავა

წევრები:

ლევანი ონიანი

ნინო ქავთარაძე

გიორგი ჯღარკავა

გურამ ლაცაბიძე

 


საფინანსო–საბიუჯეტო კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 78 08

თავმჯდომარე:

გრიგოლ ვეფხვაძე

წევრები:

ლევანი ონიანი

მალხაზი კომლაძე

გურამ ფირცხალაიშვილი

ზურაბ ბერიძე

დავით რეხვიაშვილი

კობა ლომიძე

ნანა შატბერაშვილი

 


სოციალურ საკითხთა კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 60 61

თავმჯდომარე:

გიორგი ჯღარკავა

წევრები:

ნინო ქავთარაძე

ამირან ჯანჯღავა

მალხაზი კომლაძე

ბონდო მამულაშვილი

რამაზ გოგობერიშვილი

გიორგი ჭანტურია

ზვიად დოლიძე

ნანა შატბერაშვილი

გიორგი მღებრიშვილი

მამუკა აბულაძე


ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 68 08

თავმჯდომარე:

გოჩა ჯანგიძე

წევრები:

ზურაბ ბერიძე

ბონდო მამულაშვილი

გურამ კვარაცხელია

კობა ჩალაძე

დავით კაპანაძე

გიორგი მღებრიშვილი

 

 


სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია

ტელეფონი: 0 (341) 25 76 06

თავმჯდომარე:

გიორგი ტუხაშვილი

წევრები:

გურამ ფირცხალაიშვილი

გიორგი ჭანტურია

დავით რეხვიაშვილი

გურამ კვარაცხელია

დავითი მაღლაკელიძე

კობა ჩალაძე

კობა ლომიძე

დავითი კაპანაძე

გურამ ლაცაბიძე

მამუკა აბულაძე