პროფესიული სწავლება

სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“

სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ არის ქვემო ქართლის რეგიონში მოქმედი ერთადერთი სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯი, რომელიც  უზრუნველოფს ახალგაზრდების დასაქმებას საერთაშორისო შრომის  ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად. კოლეჯი წარმოადგენს მრავალპროფილურ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომლისთვისაც პრიორიტეტულია ინოვაციური მეთოდების დანერგვა სწავლებაში, გამოყენებადი ცოდნა-უნარების მიწოდება პროფესიული განათლების მსურველთათვის და შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი, კვალიფიციური  კადრების მომზადება, როგორც გრძელვადიანი ისე  მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით. კოლეჯში

პროფესიულ სტუდენტთა, მასწავლებელთა და პერსონალის თანამშრომლობით შექმნილია პროფესიული სწავლებისათვის ერთიანი სივრცე,   რომელიც ხელს უწყობს პროფესიული განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას.

დირექტორი: ნინო ქავთარაძე

მისამართი: რუსთავი, შარტავას გამზ.№4
ტელეფონი: (0341) 25 20 41

ელ. ფოსტა: info@modusi.ge

ვებ-გვერდი: http://modusi.ge/

ფეისბუქ გვერდი: www.facebook.com/modusi.ge

 პროფესიული პროგრამები :

იხილეთ ვრცლად: