ქეთევან ბეჟუაშვილი

დაბადების თარიღი: 1988 წლის 28 მაისი


სამუშაო გამოცდილება:

24/01//2022-დან დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი

01/01/2021-24/01/2022  –  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

12.2020 წლიდან – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

01.2020 – 30/12/2020 – ინსპექტორ-გამომძიებელი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველო

09.2017 – 10.2019 – გამომძიებელი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამმართველო

09.2016 – 09.2017 – ინსპექტორ-გამომძიებელი,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამმართველო

09.2015 – 03.2016 – სტაჟიორ-პროკურორი, საქართველოს პროკურატურა, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა

02.2015 – 09.2015 – სტაჟიორ-პროკურორი, საქართველოს პროკურატურა, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა, რუსთავის რაიონული პროკურატურა

09.2010 – 02.2015 – პრობაციის ოფიცერი, სსიპ ,,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო”

განათლება:

09.2010 – 08.2014 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, მაგისტრი

09.2005 – 09.2009 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე, ბაკალავრი

ენები: ინგლისური, რუსული

ელ.ფოსტა: ketevan.bezhuashvili@rustavi.gov.ge