ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე :

გია ანთაური

განყოფილებები:

ქონების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

მარინა ჯინჭარაძე


ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

ნინო დოღონაძე


მისამართი: 3700, რუსთავის, კოსტავას გამზირი 20