რევაზ გოგიძე

დაბადების თარიღი: 1987 წლის 8 ივნისი


სამუშაო გამოცდილება:

09.02.2022 – დღემდე –  ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“-ს დირექტორი

12.2021 – 01.2022  – ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, პარტია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”

07.2020 – 11.2021 – ა(ა)იპ ,,რუსთავსერვის ცენტრი”-ს დირექტორი

2019 – 2020 – შპს „ცანა“, დირექტორი

2016 – 2018 – შპს „იბერიკა სპირიტსი“, ლოჯისტიკის ხელმძღვანელი

2013 – 2014 – თბილისის მერია, კეთილმოწყობის სამსახურის ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილება

2012 – 2013 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ააიპ ,,რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრი”

2007 – 2009 – სს ,,პერლიტი”, სტრატეგიული მართვის (ეკონომიკური) ხელმძღვანელი

2006 – 2007 – სატრანსპორტო მექანიკური განყოფილების უფროსის მოადგილე

განათლება:

2005 – 2009 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესი და მართვა

ენები: ინგლისური, ფრანგული, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა : მეუღლე და სამი შვილი

ტელეფონი: 0 341 27 60 40

ელ.ფოსტა: rgogidze@gmail.com