,,რუსთავის კორპუსის” სტრუქტურა

დირექტორი : დავით ხაჩიძე

დირექტორის მოადგილე:  კარლო ნოდია

დირექტორის მოადგილე:  ბესიკი მხეიძე

მონიტორინგის და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ომარ ჯოხაძე

ადმინისტრაციული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: გოჩა ჯანგიძე

ლიფტების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: რატი ყიფიანი