ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

 “რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“

შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“ განკარგავს მუნიციპალურ ტრანსპორტს (ავტობუსები) 

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • შიდა საქალაქო  და საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე მგზავრთა ხარისხიანი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაყვანის უზრუნველყოფა;
  • საწარმოს ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამართული ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
  • სატრანსპორტო საშუალებებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა;
  • საქალაქთაშორისო და შიდა საქალაქო მარშრუტებზე სამუშაო გრაფიკების შემუშავება და მათ შესრულებაზე კონტროლი.
    საწარმოს დაკომპლექტება კვალიფიციური კადრებით.