სასარგებლო ბმულები

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პრეზიდენტი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო

საჯარო სამსახურის ბიურო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

ქალაქ თბილისის საკრებულო

ქალაქ თბილისის მერია

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ქვემო ქართლის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია იმერეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია სამცხე–ჯავახეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გურიის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია შიდა ქართლის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია  მცხეთა-მთიანეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია კახეთის მხარეში