ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პრეზიდენტი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო

საჯარო სამსახურის ბიურო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

ქალაქ თბილისის საკრებულო

ქალაქ თბილისის მერია

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ქვემო ქართლის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია იმერეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია სამცხე–ჯავახეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გურიის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია შიდა ქართლის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია  მცხეთა-მთიანეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია კახეთის მხარეში