თამარი გულიაშვილი

დაბადების თარიღი: 1987 წლის 6 მაისი


სამუშაო გამოცდილება:

01.11.2023-დან დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ „რუსთავის მუნიციპალური რეფორმებისა და სერვისების განვითარების ცენტრი“-ს  დირექტორი

21.12.2021 – 31.10.2023 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი

01.09.2019 – 01.12.2021 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

01.10.2011 – 01.09.2019 – სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”, ბილინგის სპეციალისტი

განათლება:

2004 – 2008 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკისა და კავშირგაბმულობის ფაკულტეტი, ენერგეტიკული დარგების მენეჯმენტი

ენები: ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა : დასაოჯახებელი

ელ.ფოსტა: Tamari.guliashvili@rustavi.gov.ge