ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ბეჟანი მზექალაშვილი

დაბადების თარიღი: 1967 წლის 9 ივლისი


სამუშაო გამოცდილება:

27.09.2023 -დან დღემდე – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი

01.01.2022 – 27.09.2023 – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ “რუსთავსერვის ცენტრი”, დირექტორის მოადგილე

01.08.2018 – 30.11.2021 – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

01.07.2017 – 31.07.2018 – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გაწვევის განყოფილების მეორე
კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

01.11.2016 – 01.07.2017 – საქართველოს პარლამენტის აპარატი, N30 საარჩევნო ოლქის საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ბიუროს
თანამშრომელი

01.10.2010 – 01.03.2013 – თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობის სამხედრო განყოფილების უფროსი

01.04.2010 – 01.10.2010 – თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობის საფინანსო ეკონომიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

01.01.2007 – 01.04.2010 – თბილისის დიდგორის რაიონის გამგეობის სამხედრო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

01.09.2006 – 01.01.2007 – თბილისის მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, გამგებლის თანაშემწე

01.03.2003 – 01.09.2006 –  თბილისის მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, განყოფილების უფროსი

01.11.2001 – 01.03.2003 – თბილისის  მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, მე-2 განყოფილების უფროსი

01.06.1998 – 01.11.2001 – გარდაბნის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, მე-2 განყოფილების უფროსი

01.08.1996 – 01.06.1998 – რუსთავის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, პირველი განყოფილების უფროსი ოფიცერი

01.05.1995- 01.08.1996 – ლაგოდეხის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, მე-3 განყოფილების უფროსი

01.05.1994 -01.05.1995 – ყვარლის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, მე-4 განყოფილების უფროსი

01.03.1993 – 01.05.1994 – ყვარლის რაიონის სამხედრო კომისარიატი, მე-4 განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

განათლება:

09.1998 – 08.2003 – თბილისის საერო ინსტიტუტი „გაენათი“, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომისტი

09.1984 -06.1992 – პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, მშენებელი, მაგისტრთან გათანაბრებული

ენები: რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი