დავით შანიძე

დაბადების თარიღი: 1982 წლის 08 მაისი


სამუშაო გამოცდილება:

2020 წლიდან დღემდე – ა(ა)იპ „ქ.რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“-ს დირექტორი

2018 – 2020 – სს მიკრო კრისტალი, საკრედიტო ჯგუფის უფროსი, რუსთავი

2012 – 2018 – სს ლიბერთი ბანკი-საკრედიტო ჯგუფის უფროსი, გარდაბანი

2010 – 2012 – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომელი-გამომძიებელი

2008 – 2010 – ,,ვითიბი ბანკი”, ფილიალის მენეჯერი, გარდაბანი

2006 – 2008 – ,,ვითიბი ბანკი”, დაკრედიტების მენეჯერი, გარდაბანი

2002 – 2003 – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პროექტების კოორდინატორი

განათლება:

1988 -1999 – ქ. რუსთავის N16 საჯარო სკოლა

1999 – 2003 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიური ურთიერთობების ფაკულტეტი, ბაკალავრი

2004 – 2006 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-საერთაშორისო ეკონომიური ურთიერთობების ფაკულტეტი, მაგისტრი

2013 – 2016 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო მიკრო-ეკონომიკის მიმართულება, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

ენები: ინგლისური, ფრანგული, რუსული, აზერბაიჯანული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

ტელეფონი: 599 37 23 33

ელ.ფოსტა: Davitshanidze1982@gmail.com