ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

თეა გაგიევა


განყოფილებები

სოციალური მომსახურების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

თამთა გაბუნია


ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება:

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

იამზე მირიანაშვილი


ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

ნაზიბროლა ხაჩიძე


მისამართი: 3700 რუსთავი, კოსტავას 20