მიხეილ თათარაძე

დაბადების თარიღი: 1978 წლის 5 თებერვალი


სამუშაო გამოცდილება:

22.11.2017 – დღემდე – რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი;

08/2015 – 11/2017 – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ადვოკატი;

09/2013 – 08/2015 – თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერის ადმინისტრაციის უფროსი;

04/2010 – 08/2010 – ააიპ „ბავშვი და გარემო“, იურისტი;

2009 – შპს „სტარტი“, იურისტი;

09/2008 – 10/2010 – სსიპ  რუსთავის 22-ე საჯარო სკოლა, იურისტ–კონსულტანტი;

2008 – 2009 – სსიპ რუსთავის #5 საჯარო სკოლა, იურისტ-კონსულტატი;

06/2007 – 12/2008 – სსიპ რუსთავის #10 საჯარო სკოლა, იურისტ -კონსულტანტი;

2006 – 2007 – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისის ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობაზე მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2005 – 2006 – საქართველოს ახალგაზრდა იურისთა ასოციაციის რუსთავის ოფისის იურიდიული დახმარების ცენტრი, ადვოკატის თანაშემწე სამოქალაქო და ადმინისტაციული სამართლის განხრით;

არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი;

განათლება:

2007 – რუსთავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

2007 – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი;

2007 – 2008 – ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდები სამოქალაქო და სისხლის სამართლის განხრით;

2008 – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი;

2010 – ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივ პროექტ „სახალხო მანიფესტის“ ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგები  – „ლიდერობა და ადგილოვბრივი თვითმმართველობის ორგანოების მონიტორინგი“ . ამავე წელს მონაწილეობდა ‘‘ადვოკატთა ასოციაციის“ სასწავლო ცენტრის ორგანიზებულ სემინარში – „ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავების შესახებ“

2011 –  „ადვოკატთა ასოციაციის“ სასწავლო ცენტრში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი სამოქალაქო სამართალსა და სამოქალაქო სამართლის პროცესში“

2011 –  გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენლობის ეგიდით ჩატარებული სემინარები თემაზე – ადამიანის უფლებათა უნივერსალური და საერთაშორისო კანონმდებლობა და მისი როლი შიდასამართალწარმოებაში, გაეროსა და ევროსაბჭოს გასაჩივრების მექანიზმების შესაბამის პროცედურებზე;

2011 – ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებული სემინარი – „ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავების შესახებ“

ოჯახური მდგოამარეობა: 

მეუღლე და ერთი შვილი