საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება

ირინა სიუკაევი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 22 08 47;


 ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილება

გვანცა ბირთველიშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 22 46 00


იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

არჩილ ძამაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი:0(341) 22 46 01


 საოქმო განყოფილება

მარინა პაპუაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 22 00 86


მატერიალურ–ტექნიკური და კომპიუტერული უზრუნველყოფის განყოფილება

ლევან ჯალაღონია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341)22 47 00;


 საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

ზურაბ ჭანკვეტაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341)22 46 04

 

ნავიგაცია