დაიბადების თარიღი:   26.02.1987 


სამუშაო გამოცდილება 

05/2008-11/ 2008  - ქალაქ რუსთავის საქალაქო სასამართლოო, სტაჟიორი (სამოქალაქო საქმეთაკოლეგია).

11/2008 -03/ 2009 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის პრესსამსახურის მთავარი სპეციალისტი

03/2009-2010- თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის აპარატი, მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

2010 -2012 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის ადმინისტრაცია, მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში.

2012 -2014 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერის თანაშემწე იურიდიულ საკითხებში.

2014 -2015 - იურიდიულ საკითხებში ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი

2015 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში.

31/08/2015- 05/03/2017- ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

05/03/2017 - დღემდე - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის ხელმძღვანელი

განათლება

2010 - დაამთავრა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა, მიენიჭა სამართლის მაგისტრის ხარისხი.

2009 - დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი.

 

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეოღლე და ორი შვილი

 

ნავიგაცია