დაბადების თარიღი:  29.04. 1971


სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლიდან  - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი

2014-2015 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე.

2013-2014 -  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციიის შტატგარეშე მოსამსახურე.

2011-2013 -  საჯარო რეესტრის რუსთავის სარეგისტრაციო სამსახური, უფროსის მოადგილე.

2008-2011 -  საჯარო რეესტრის რუსთავის სარეგისტრაციო სამსახური, სექტორის სახელმწიფო რეგისტრატორი.

2007-2008 - საჯარო რეესტრის რუსთავის სარეგისტრაციო სამსახურში, ასისტენტი.

2004-2007 - საჯარო რეესტრის რუსთავის სარეგისტრაციო სამსახური, მთავარი სპეციალისტი.

2003-2004 - მიწის  მართვის რუსთავის სამმართველო, უფროსის მოადგილე.

2002-2003 - მიწის  მართვის რუსთავის სამმართველო, სპეციალისტი.

1997-2002 -  რუსთავის საპარლამენტო ბიურო, მთავარი სპეციალისტი.

1988-1989 -  რუსთავის საავადმყოფო, მუშა.

განათლება:

1989-1994 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა - ინჟინერ-მშენებელი, მაგისტრთან გათანაბრებული.

ოჯახური მდგომარეობა : მეუღლე და ორი შვილი.

ნავიგაცია