დაბადების თარიღი: 29.03.1972


სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლიდან - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი.

2014-2015 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახური, განყოფილების უფროსი.

2011-2014 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის ურბანული დაგეგმარებისა და ტრანსპორტის განვითარების სამსახური, მთავარი სპეციალისტი.

2000-2011 - ქალაქ რუსთავის მერიასთან არსებული შ.პ.ს. „ხუროთმოძღვარი“, არქიტექტორი.

2012 წლიდან - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე მიწვეული მასწავლებელი.  აქვს პუბლიკაციები სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებში, არის არაერთი კონფერენციის მონაწილე,   არის ათეულობით პროექტის ავტორი, ჩართული იყო “ქალაქ რუსთავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და რუსთავის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების” დამუშავებაში

განათლება:

2010-2011 წწ. დაიცვა სადოქტორო თემაზე: „ქალაქ რუსთავის ისტორიულ-არქიტექტურული განვითარება და მისი სამომავლო პერსპექტივები“

1991-2003 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასპირანტურა.

1998-1999 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დიზაინის კათედრა, სტაჟიორ-მკვლევარი.

1991-1997 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის ფაკულტეტი.

ოჯახური მდგომარეობა : მეუღლე და ქალიშვილი.

ნავიგაცია