განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები

 

 ნინო ქავთარაძე

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 64 44

 


 

 

დავით რეხვიაშვილი

 საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 57 07