განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                ბესიკ ტოგონიძე


 

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 52 15