ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის ანგარიში (ნოემბრის თვის მონაცემებით) ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის ანგარიში ,,საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ III თავის დებულებების შესრულების თაობაზე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015 წლის საჯარო ინფორმაციის გაცემა

 

ნავიგაცია