საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

თამარ აქუბარდია

ტელ: 341 22 27 63


 იურიდიული განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

ანა კაპანაძე

ტელ: 341 22 80 03


საორგანიზაციო განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

ლია მეტრეველი

ტელ: 341 22 26 49


მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

ოთარ ჩხაიძე

ტელ: 341 22 06 74


 სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ :

თამთა დოკვაძე

ტელ: 341 22 47 15

ელ.ფოსტა: dokvdzetamta@rustavi.gov.ge


ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი : 

მაია ბასიაშვილი

ტელ: 341 22 47 70


ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება           

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი :

ირაკლი გოგსაძე

ტელ: 341 22 80 04

 

 

ნავიგაცია