პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე :

გია ანთაური

ტელეფონი: 341 22 06 74

 

განყოფილებები:

ქონების მართვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

მარინა ჯინჭარაძე

ტელეფონი: 341 22 12 66

 


 

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

თეონა გალოგრე

ტელეფონი: 341 22 47 97

 

 


 მისამართი: 3700, რუსთავის, კოსტავას გამზირი 20

ნავიგაცია