სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულება იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

საბჭოს დებულება