საბიბლიოთეკო გაერთიანების ანგარიში

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების" 2020 წლiს ფინანსური ანგარიში

იხილეთ ვრცლად

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების" მიერ 2020 წელს განხორციელებული შესყიდვები

იხილეთ ვრცლად

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების" 2019 წლiს ფინანსური ანგარიში

იხილეთ ვრცლად

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების" მიერ 2019 წელს განხორციელებული შესყიდვები

იხილეთ ვრცლად

ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების" მიერ 2015 წლის ღონისძიებების შესახებ ანგარიში

იხილეთ ვრცლად