პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

გიორგი დვალი

ტელეფონი: 22 04 38


განყოფილებები

სოციალური მომსახურების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

თეა გაგიევა

ტელეფონი: 341 22 47 04

 


ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება:

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

იამზე მირიანაშვილი

ტელეფონი: 341 22 22 11/ 22 49 51


განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

კონსტანტინე მალანია

ტელეფონი: 341 22 22 11/ 22 49 51


მისამართი: 3700 რუსთავი, კოსტავას 20

 

 

ნავიგაცია