მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურის სტრუქტურა

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე:

გიორგი დვალი

ტელეფონი: 341 25 50 02


განყოფილებები

სოციალური მომსახურების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

თეა გაგიევა

ტელეფონი: 341 25 50 25

 


ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება:

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:

იამზე მირიანაშვილი

ტელეფონი: 341 25 50 75


ბავშვთა დაცვის-მხარდაჭერის და ახალგაზრდული განვითარების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

 კონსტანტინე მალანია

ტელეფონი: 


მისამართი: 3700 რუსთავი, კოსტავას 20