მშენებლობის ნებართვა

არქიტექტურული სერვისები და წარსადგენი დოკუმენტაცია


დანართი – ბინნათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმის ნიმუში


მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი და ჯარიმები


არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წელს გაცემული ნებართვები

იხილეთ

არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წელს გაცემული სამი საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის სამშენებლო ნებართვა

შპს ,,რუსთავი მოლი''(კარფური)

ნებართვა

რენდერი

შპს ..ქართლი ტექსტილი''

ნებართვა

რენდერი

შპს ,,ნიჩბოსანთა კლუბი-რუსთაველები"

ნებართვა

რენდერი


არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2019 წელს გაცემული ნებართვები

იხილეთ