ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ვრცლად

ნავიგაცია