ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს 2019 წლის 1 მარტის 15:00 საათიდან 2019 წლის 11 მარტის 18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს განმეორებით ელექტრონულ აუქციონს 2018 წლის 19 ოქტომბრის 15:00 საათიდან 2018 წლის 26 ოქტომბრის  18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე აცხადებს ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს 2018 წლის 27  სექტემბრის 15:00 საათიდან 2018 წლის 10 ოქტომბრის  18:00 საათის ჩათვლით.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 20 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2018 წლის 31 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 20 აგვისტოს 15:00 საათიდან 2018 წლის 31 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 11 ივნისის 15:00 საათიდან 2018 წლის 20 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2018 წლის 05 თებერვლის 15:00 საათიდან 2018 წლის 16 თებერვლის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 07 ნოემბრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 17 ნოემბრის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 14 ივნისის 15:00 საათიდან 2017 წლის 23 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით, აცხადებს საჯარო აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 15 თებერვლის 15:00 საათიდან 2017 წლის 24 თებერვლის 18:00 საათამდე, აცხადებს საჯარო ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია რუსთავში გარე რეკლამის განთავსების გაცემის მიზნით, 2017 წლის 13 იანვრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 23 იანვრის 18:00 საათამდე, აცხადებს  ელექტრონულ აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 12 იანვრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 20 იანვრის 18:00 საათამდე, აცხადებს აუქციონს.

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე, 2017 წლის 04 იანვრის 15:00 საათიდან 2017 წლის 09 იანვრის 18:00 საათამდე, აცხადებს ვადაგაგრძელებულ და განმეორებით აუქციონს 

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 10 ერთეულ უძრავ ქონებაზე აცხადებს საჯარო ელექტრონულ აუქციონს.  6 ერთეულზე აუქციონი ჩატარდება 2016 წლის 15 დეკემბრის 15:00 საათიდან 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე,  3 ერთეულზე – 2016 წლის 15 დეკემბრის 15:30 საათიდან 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე, ხოლო 1 ერთეულზე – 2016 წლის 16 დეკემბრის 11:00 საათიდან 21 დეკემბრის 18:00 საათამდე. აღნიშნული ქონების შესახებ ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

 2016 წლის 09 დეკემბრის 15:00 საათიდან 2016 წლის 16 დეკემბრის 18:00 საათამდე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით,  2016 წლის 22 ნოემბრის 12:00 საათიდან 30 ნოემბრის 18:00 საათამდე – 6 ერთეულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, ხოლო  22 ნოემბრის 15:00 საათიდან 30 ნოემბრის 18:00 საათამდე – 1 ერთეულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

2016 წლის 16 ნოემბრის 15:30 საათიდან 25 ნოემბრის 18:00 საათამდე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

2016 წლის 04 ნოემბრის 15:00 საათიდან 14 ნოემბრის 18:00 საათამდე,  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

www.eauction.ge

2016 წლის 09 სექტემბრის 12:00 საათიდან 19 სექტემბრის 18:00 საათამდე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ  ვებგვერდზე 

www.eauction.ge

2016 წლის 12 აგვისტოს 12:00 საათიდან 22 აგვისტოს 18:00 საათამდე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები  იხილეთ  ვებგვერდზე 

www.eauction.ge

 2016 წლის 27 ივნისის 15:00 საათიდან 06 ივლისის 18:00 საათის ჩათვლით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები 

იხილეთ  ვებგვერდზე www.eauction.ge.

 2016 წლის 01 ივნისიდან 10 ივნისის 18:00 საათის ჩათვლით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია მუნისიპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზნით, აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს. აღნიშნული ქონების შესახებ ყველა სახის ინფორმაცია და აუქციონში მონაწილეობი წესები

იხილეთ  ვებგვერდზე www.eauction.ge.

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 2016 წლის 7 მარტს აცხადებს აუქციონს N1

ნავიგაცია