განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

                                                     

                                            ირმა მესხი

 


                              საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 52 15