განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               ოთარი ტატალაშვილი                                


                                                                                                                                                                                      საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 52 15