დაბადების თარიღი: 1984 წ. 15 ივლისი     


მუშაობის გამოცდილება:      

03/2018 -  ქალაქ რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის მ/შ.

12/2017-03/2018 - ქალაქ რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ.

08/2015-12/2017 – ქალაქ რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილე.

10/2014- 08/2015 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  მთავარი სპეციალისტი.

06/2012-10/2014 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერია, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

06/2007-12/2011 -  სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-ს რუსთავის მომსახურების ცენტრის ბილინგის მენეჯერი.

06/2007-06/2007 – საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის რუსთავის მომსახურების ცენტრის ბილინგის მენეჯერი.

03/2007-06/2007 - საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის რუსთავის მომსახურების ცენტრის ანალიტიკოსი. 

10/2006-12/2006 - საქართველოს გაერთიანებული  სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის ქვემო ქართლის ფილიალის კადრების განყოფილების სპეციალისტი.

03/2005-10/2006 -  საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის რუსთავის მომსახურების ცენტრის ბილინგის  ოპერატორი. 

განათლება:

2001-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი

უცხო ენა:  ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობ: მეუღლე და ორი შვილი

ნავიგაცია