დაბადების თარიღი: 1980 წლის 22 ივნისი


სამუშაო გამოცდილება:

03/2018 დან - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის უფროსის მ.შ

2015-2018 - სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, მშენებლობის ნებართვების ზედამხედველობის ჯგუფის უფროსი

2013-2015 -  სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, კონტროლის დეპაარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2012-2013 - სს „ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“,, შიდა აუდიტის და მონიტორინგის სპეციალისტი

2006-2008 - შპს „ელიტა ბურჯი“, საქმის მწარმოებელი

2004-2005 -- სს „ბანკი ქართუ“, კრედიტოფიცერი

განათლება:

1999-2003 - საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია, ზოო საინჟინერო ფაკულტეტი

უცხო ენები: რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

 

ნავიგაცია