ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ (2018 წლის ნოემბრის მონაცემებით)

 სრულად


 

ინფორმაცია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ( 2018 წლის ნოემბრის მონაცემებით)

სრულად

ნავიგაცია