განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელიელ.ფოსტა: 

                                                      ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 ნინო სოსელია

ტელ: (341) 25 50 22

nino.soselia@rustavi.gov.ge

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ვრცლად                                                                                                                        


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლევან კავთიაშვილი

ტელ: (341) 25 80 85

ელ.ფოსტა: levan.kavtiashvili@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური მხარდაჭერის  სამსახური  

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლაშა ბუცხრიკიძე

ტელ: (341) 25 50 52

ელ.ფოსტა: lasha.argveteli@gmail.com 

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქეთევან ბეჟუაშვილი

ტელ: (341) 25 51 37

ketevan.bezhuashvili@rustavi.gov.ge 

                                                                                                  ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ეკა პაპუაშვილი

ტელ: (341) 25 50 29

ელ.ფოსტა: eka.papuashvili@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ევტიხ ხაჩიძე

ტელ: (341) 25 51 67

ელ.ფოსტა: evtikh.khachidze@gmail.com 

ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო

აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

 მიხეილ თათარაძე

ტელ: (341) 25 00 12

 ელ.ფოსტა: mikheil.tataradze@rustavi.gov.ge

ვრცლად


  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ზაზა ზაზაძე

ტელ: (341) 25 51 12

 ელ.ფოსტა: zaza.zazadze@rustavi.gov.ge 

ვრცლად