ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ნინო ნიკოლავა 

ტელ: (341) 22 10 00

ელ.ფოსტა: nino.nikolava@rustavi.gov.ge 

                                                      ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

პაატა პაპელიშვილი

ტელ: (341) 22 06 74

ელ.ფოსტა: paata.papelishvili@rustavi.gov.ge

ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

ლევან კავთიაშვილი

ტელ: (341) 22 47 05

ელ.ფოსტა: levan.kavtiashvili@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების,

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ნინო ქვირია

ტელ: (341) 22 47 04

ელ.ფოსტა: nino.qviria@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ლაშა ჩოფლიანი

ტელ: (341) 22 70 13

ელ.ფოსტა: lasha.chopliani@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და

სამშენებლო-ზედამხედველობის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ეკა პაპუაშვილი

ტელ: (341) 22 44 99

ელ.ფოსტა: eka.papuashvili@rustavi.gov.ge

ვრცლად


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის და

ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

აკაკი ხვედელიძე

 ტელ: (341) 24 11 88

ელ.ფოსტა: akaki.khvedelidze@rustavi.gov.ge

ვრცლად


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო

აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

 მიხეილ თათარაძე

ტელ: (341) 22 47 10

 ელ.ფოსტა: mikheil.tataradze@rustavi.gov.ge

ვრცლად


  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანლის მოვალეობის შემსრულებელი

ზურაბ ტაბაღუა 

 ტელ: (341) 22 42 25

ელ.ფოსტა: zurab.tabaghua@rustavi.gov.ge

ვრცლად

ნავიგაცია