განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი


                           

ირაკლი ტაბაღუა


   საკონტაქტო ტელეფონი  0(341) 25 55 50