განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი


                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  ნინო ლაცაბიძე

                                                                                                                                                                                          საკონტაქტო ტელეფონი  0(341) 25 55 50