განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარე

 

ლევანი ონიანი


 საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 63 00