საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფილიალები

ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა

მისამართი: შარტავას N 11

ტელეფონი: (0341)28 60 35

ამერიკული კუთხე  ( 0341) 28 60 35

 

შოთა რუსთაველის სახელობის პირველი ბიბლიოთეკა-ფილიალი

მისამართი: რუსთაველის N 19

ტელეფონი:( 0341) 25 69 07

 

მე-2 საბავშვო ბიბლიოთეკა-ფილიალი „ნაკადული“

მისამართი: მეგობრობის N 2

ტელეფონი: (0341) 22 16 74

 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის მესამე საქალაქო-საბავშვო ბიბლიოთეკა-ფილიალი

მისამართი: თოდრიის პირველი ჩიხი N 4

ტელეფონი:(0341) 22 42 68

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის მე-4 საბავშვო ბიბლიოთეკა-ფილიალი

მისამართი: რუსთაველის N 19

ტელეფონი:( 0341) 24 08 24

 

რუსთავის ამერიკული კუთხე

მისამართი : შარტავას N 11

ტელეფონი: (0341) 28 60 35

 

ლიტერატურულ შემოქმედებითი კლუბი »ლიტ.ART»

მისამართი: მეგობრობის N 2

ტელეფონი:( 0341) 22 16 74

 

60+ კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისათვის

მისამართი : რუსთაველის N 19

ტელეფონი: (0341) 24 08 24