საჯარო სკოლები

N1 საჯარო სკოლა
მისამართი: ფიროსმანის ქ. №18

მე-2 საჯარო სკოლა
მისამართი: გ. ნიკოლაძის ქ. №16-ა

მე-3 საჯარო სკოლა
მისამართი: კონსტიტუციის ქ. №17

რუსთავის ჟ. შარტავას სახელობის მე-4 საჯარო სკოლა
მისამართი: ლეონიძის ქ. №26-ა

მე-5 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეჩვიდმეტე მიკრო/რაიონი

მე-6 საჯარო სკოლა
მისამართი: რჩეულიშვილის ქ. №7

მე-7 საჯარო სკოლა
მისამართი: მაჩაბელის გას. №3

მე-8 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეთექვსმეტე მიკრო/რაიონი, N9ა

მე-9 საჯარო სკოლა
მისამართი: ბალანჩივაძის ქ. №8

მე-10 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეცხრამეტე მიკრო/რაიონი

მე-11 საჯარო სკოლა
მისამართი: ბარათაშვილის ქ. №5-7

მე-12 საჯარო სკოლა
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას ქ. №5

მე-13 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეგობრობის ქ. №47

მე-14 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქაშაკაშვილის ქ. №9

მე-15 საჯარო სკოლა
მისამართი: მერვე მიკრო/რაიონი

მე-16 საჯარო სკოლა
მისამართი: მაიაკოვსკის ქ. №17

მე-17 საჯარო სკოლა
მისამართი: გურამიშვილის ქ. №6

მე-18 საჯარო სკოლა
მისამართი: მელიქიშვილის ქ. №7

მე-20 საჯარო სკოლა
მისამართი: მეგობრობის ქ. №35

21-ე საჯარო სკოლა
მისამართი: მესხიშვილის მეორე გას. №3

22-ე საჯარო სკოლა
მისამართი: ოცდამეერთე მიკრო/რაიონი

23-ე საჯარო სკოლა
მისამართი: მეთორმეტე მიკრო/რაიონი №79-ა

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახ. ქ. რუსთავის#24 ქართული გიმნაზია

მისამართი: ვახუშტის ქ. #5

25-ე საჯარო სკოლა 

მისამართი: მეოცე მიკრო/რაიონი

26–ე საჯარო სკოლა
მისამართი: კიკვიძის ქ. 14

28–ე საჯარო სკოლა
მისამართი: მეცხრამეტე მიკრო/რაიონი