ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

შპს საფეხბურთო კლუბი “რუსთავი”

2015 წელს,  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობის განსახორციელებლად, მოგების მიღების მიზნით შეიქმნა შპს “რუსთავის რუსთავი”. მისი დამფუძნებელი და 100% წილის მესაკუთრე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტია. 2017 წლიდან ორგანიზაციის სახელწოდება შეიცვალა და ეწოდა საფეხბურთო კლუბი ,,რუსთავი”.

საფეხბურთო კლუბის მიზანი ქალაქის საფეხბურთო გუნდის შექმნა – განვითარება, ასევე, სპორტის ამ სახეობის აღორძინებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობაა.

 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

  • საქართველოს ფეხბურთო ფედერაციის მიერ ჩატარებულ ჩემპიონატებსა და სხვა სახის შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება
  • საერთაშორისო ეგიდით გამართულ ტურნირში მონაწილეობის მიღება;
  • საფეხბურთო გუნდის (კლუბის) ჩამოყალიბება;
  • სპორტული და კულტურულ-სანახაობრივი ღონისძიებების ჩატარება;
  • კვალიფიცირებული ფეხბურთელების მომზადება;
  • ფეხბურთელების გაერთიანება საკლუბო საწყისებზე, მათი პროფესიული ინტერესების დაცვა, ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება;
  • ფეხბურთის პოპულარიზაცია საფეხბურთო კლუბის წვრთნისა და მომზადების მიზნით;
  • მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შექმნა
  • პროფესიული ფეხბურთელთა გუნდებისათვის ღირსეული ცვლის მომზადება;
  • კავშირების დამყარება ქვეყნის და უცხოურ საფეხბურთო კლუბებთან