ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

ზაზა ზაზაძე

დაბადების თარიღი: 1986  წლის 5 მაისი


სამუშაო გამოცდილება

03.01 2020-დან დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელი

08.2018 – 01.2020 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

07.2015 – 08.2018 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

03.2015 – 07.2015 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის და ექსპლუატაციის მთავარი სპეციალისტი

10.2014 – 12.2014 – სექტორის ზედამხედველი, ქვემო ქართლის სტატისტიკის სამმართველო

09.2014 – 10.2014 – მშენებელი, შპს „ნიაღვარი“

01.2014 – 05.2014 – ინჟინერ-მშენებელი, შპს „აისი“

11.2012 – 03.2013 – გაყიდვების მენეჯერი, შპს „ნაზარ მოტორს ჯორჯია“

02.2012 – 10.2012 – ოპერატორი, შპს  „კავკაზუს ავტოჰაუსი“

09.2010 – 02.2012 – მშენებელ-ოსტატი, შპს „გზატკეცილი“

განათლება:

10.2006 – 10.2010 – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, ეკონომისტი

ენები:  ინგლისური. რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი