საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში, თბილისის შემოვლითი გზის – „ნატახტარი (წიწამური)-რუსთავის მონაკვეთის ლოჭინის კვანძიდან რუსთავამდე უბნის (ლოტი N5)” მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შესახებ

დანართი

წინა სს „რუსთავის აზოტის“ 110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ