შპს „რეციკლინგის“ მიერ, რუსთავში სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შესახებ

2024 წლის 12 მარტს, შპს „რეციკლინგმა“ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა ქ. რუსთავში, სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დამატებითი განცხადება. გზშ-ის ანგარიშის დამატებითი განცხადების შესახებ ინფორმაცია თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია გარემოსდაცვით საინფორმაციო პორტალზე – www.ei.gov.ge. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://ei.gov.ge/ka/info/e371a047-d215-40d8-ac8d-1c72dff761cc დაგეგმილი საქმიანობის გზშ ანგარიშის […]

ქალების ავტობუსის მძღოლებად მომზადების მოკლევადიანი უფასო კურსის შესახებ

ა(ა)იპ რუსთავის ავტოტრანსპორტის საწარმო ქალების  ავტობუსის მძღოლებად მომზადების მოკლევადიან კურსებზე  მიღებას იწყებს. კურსი განკუთვნილია რუსთავში მცხოვრები ქალებისთვის, ვისაც აქვს სურვილი, დაეუფლოს ავტობუსის მძღოლის პროფესიას. „D“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებად მონაწილეები გაივლიან თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას. თეორიული კურსი მოიცავს, როგორც ავტობუსის მართვის, საგზაო მოძრაობის წესებისა და უსაფრთხოების ინსტრუქციების. პრაქტიკული სწავლების დროს კი, მონაწილეები გაივლიან […]

სს „რუსთავის აზოტის“ მიერ 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა – სს „რუსთავის აზოტის“ 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტები საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო […]

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში, გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025. 1. პროგრამის ,,უცხოეთში განათლების მიღების ხელშეწყობა რეგიონების განვითარებისთვის 2024-2025“ მიზანია ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის, შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კვალიფიციური კადრების საზღვარგარეთ მომზადება და რეგიონების განვითარების მიზნით, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ინტეგრირება. იხილეთ დეტალური ინფორმაცია : https://shorturl.at/BFOS0 2. პროგრამის ,,საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2024-2025“ მიზანია, საჯარო (საბიუჯეტო) […]