ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

2023 წლის რთველთან დაკავშირებით, ყურძნის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გამოყოფის შესახებ

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

 

წინა რუსთავში, შპს „ჯეო ენტერპრაიზის“ მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ