მიხეილ მუზაშვილი

დაბადების თარიღი: 13.10.1984


სამუშაო გამოცდილება:

03.2022 – დღემდე – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

01.2022 – 02.2022 – ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის  ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსი“, მთავარი იურისტი

01.2021 – 02.2022 – შპს “დენტექსი 95”, მთავარი იურისტი

01.2021 – 02.2022 – სტომატოლოგიური კლინიკების ქსელი – შპს “დენსი”, მთავარი იურისტი

01.2021 – 02.2022 – კვების პროდუქტების ქსელური კომპანია – შპს “დელფუდი”, მთავარი იურისტი

04.2020 – 02.2022 – შპს “თრიფელ ეი”, დირექტორი / მთავარი იურისტი

01.2020 – 02.2022 – შპს “ვი აი პი +”, მთავარი იურისტი

01.2020 – 02.2022 – სადისტრიბუციო კომპანია შპს “ლომისი +”, მთავარი იურისტი

10.2018 – 02.2022 – შპს “საერთაშორისო საადვოკატო კომპანია”, დამფუძნებელი დირექტორი (ადვოკატი)

09.2014 – 01.2015 – მე 20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისია, იურისტი

11.2012 – 03.2019 – შპს “მ შოპი”, დამფუძნებელი დირექტორი

01.2008 – 05.2011 – შპს “ჯეო ლოიერს”, ადვოკატი სისხლის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე

07.2007 – 10.2016 – შპს “ვეზირი”, რისკების პრევენციის სერვისის ხელმძღვანელი

განათლება:

09.2003 – 06.2008 – იურისტი, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტი, იურისტი,  მაგისტრთან გათანაბრებული